O NAS

Nadajemy na cały świat ,priorytetem naszym jest KULTURA w tym muzyka,malarstwo,poezja i inne projekty kulturalne.Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością . Opis szczegółowy poniżej .
NASZ WYZNACZONY CEL

Radio powstało w Polsce w marcu 2007 roku a telewizja w 2017

Kultura, obok gospodarki i bezpieczeństwa, zaczyna urastać do roli „trzeciego filaru” w polityce krajowej i zagranicznej.Radio i telewizja POMOST, spełniając pionierską rolę w różnych dziedzinach stosunków międzyludzkich , służąc integracji społeczeństw i utrzymaniu dialogu między nimi. W dobie globalizacji polityka kulturalna Radia i telewizji POMOST staje się dobrym nośnikiem wartości kulturowych – sprzyja dialogowi w społeczeństwie, umożliwiając poznawanie i przyswajanie wartości oraz dokonań innych oraz promowanie dorobku na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Ma to szczególne znaczenie obecnie, gdyż nazbyt często nasz kraj postrzegany jest w świecie przez pryzmat historycznych i kulturalnych stereotypów.
Proponujemy też wymianę kulturalną miedzy innymi krajami .W naszej radiostacji i telewizji „POMOST” działają zespoły muzyczne,teatry,kabarety,malarze,aktorzy filmowi i wiele innych artystów szeroko pojętej kultury.
Promocja kultury nie powinna opierać się jedynie na jednokierunkowej informacji o dorobku kulturalnym kraju, jego wydarzeniach artystycznych, ale być wieloaspektową, różnorodną infrastrukturą, umożliwiającą syntetyczny wgląd w ich dokonania w różnych dziedzinach.

Bezpośrednim celem polityki kulturalnej radia i telewizji POMOST jest prezentacja szeroko pojętej kultury polskiej i zagranicznej , reagowanie na potrzeby i oczekiwania jej odbiorców, wzbudzanie ich zainteresowania oraz ułatwianie dostępu do krajowego dziedzictwa kulturowego. Celem pośrednim jest obiektywizacja wizerunku kultury w coraz szerszych kręgach odbiorców, a zwłaszcza w miejscach istotnych dla polskiej i zagranicznej społeczności. Adresatem naszych działań są środowiska kulturalne, intelektualne,opiniotwórcze i społeczne .W związku z tym Radio i telewizja „POMOST” proponuje koncerty Polskich zespołów o różnym nurcie muzycznym,kabaretów,teatrów,orkiestr symfonicznych,piosenkarzy i innych podmiotów związanych o podobnym nurcie.Mamy wiele podmiotów o różnym nurcie intelektualnym w naszym radio. Zajmujemy się też promowaniem zespołów muzycznych,piosenkarzy,zespołow teatralnych,filmowych Polskich i zagranicznych ,i.t.d o wybitnych talentach na arenie krajowej gdzie mamy szerokie kontakty i możliwości do tego rodzaju promocji .Radio i telewizja „POMOST”  łączy i prowadzi do wspólnego celu.
Naszym celem jest propozycja współpracy z państwami na całym świecie,wymiana kulturalna, współpraca i promowania kultury Polskiej i zagranicznej w naszym radio co za tym idzie organizowanie w zamian za wszelkiego rodzaju dotacje i reklamy w nasze radio koncerty,festyny,wystawy i inne promocje kulturalne.
Zapraszamy też do udziału w naszych projektach nie wątpliwie dające satysfakcje i wspaniałą reklamę firmom, i innym podmiotom pragnące podnieść do wysokiego poziomu kulturę krajową , co możemy zapewnić organizację każdego projektu kulturalnego na światowym poziomie a co za tym idzie efektywną reklamę i prezentację firmy w Polsce i na całym świecie.

Naszym celem jest tworzenie struktur i rozruch nowych oddziałów radiostacji nadawczych i oddziałów Radia i telewizji „POMOST” w kraju i na świecie.

Witryna radia i telewizji to:
www.radiopomost.pl

Z poważaniem
Redakcja Radia i telewizji POMOST
Twoje radio

Polskie radio POMOST

Current track
TITLE
ARTIST

Background